Kontakt

Daňový poradce, Soudní znalec pro základní obor Ekonomika

Ing. Zbyněk Ziba, jednatel společnosti
tel.: +420 602 420 282
e-mail: zbynek.ziba@reyna.cz

Účetní a poradce pro sportovce

Bc. Vojtěch Mrkvička, jednatel společnosti
tel.: +420 724 929 943
e-mail: vojtech.mrkvicka@reyna.cz

Asistentka - sídlo České Budějovice

Petra Divoká
tel.: +420 601 088 974
e-mail: petra.divoka@reyna.cz

Asistentka - kontaktní adresa Jindřichův Hradec

Ing. Aneta Štěrbová
tel.: +420 607 050 255
e-mail: aneta.sterbova@reyna.cz

 

WHISTLEBLOWING – oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, má oznamovatel možnost oznámit své podezření o možném protiprávním jednání bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků.

Formy podání:

  1. Písemné na doporučeném formuláři ke stažení zde.

    a) Listovní zásilkou označenou „Neotvírat – k rukám pověřené osoby dle ZOCH“ zaslanou na adresu sídla obchodní společnosti REYNA s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, popř. osobní předání v sídle společnosti na vrátnici v přízemí budovy. Pověřená osoba potvrdí oznamovateli do 10ti dnů doručení oznámení na oznamovatelem uvedený kontakt.

    b) E-mailem zaslané oznámení na pro tento účel zřízenou e-mailovou adresu oznameni@reyna.cz. Pověřená osoba potvrdí oznamovateli do 10ti dnů doručení oznámení.

    c) Osobní předání oznámení pověřené osobě dle ZOCH po předem domluveném termínu na tel. čísle +420 607 050 255 nebo e-mailem oznameni@reyna.cz.

 

  2. Ústní

       a) Telefonicky na čísle +420 607 050 255 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00.

       b) Osobní sdělení oznámení pověřené osobě dle ZOCH po předem domluveném termínu na tel. čísle +420 607 050 255 nebo e-mailem oznameni@reyna.cz.

 

Pověřená osoba vždy vyrozumí oznamovatele o výsledku šetření písemnou odpovědí, která bude řádně a prokazatelně oznamovateli doručena ve lhůtě 30ti dní.

Napište nám